E okul

style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-8889961586893247"
data-ad-slot="4075950667"
data-ad-format="auto">

e okul, TC MEB İşlemleri

e okul, TC MEB İşlemleri
Bakanlık / MEM İşlemleri Notlar ve Duyurular Süt Dağıtım Özet
Ortaöğretim Kurumları Alan-Dal Bilgileri
Ortaöğretim Kurumları Derslik-Öğretmen-Öğrenci Sayıları
Özel Eğitim Gereksinimli Öğrenci Listesi
Güncel İlçe Devamsızlık Sayı ve Oranları (İlköğretim)
Güncel İlçe Devamsızlık Sayı ve Oranları (Ortaöğretim)
Güncel İlçe Devamsızlık Sayıları (Gün Bazlı) (İlköğretim)
Güncel İlçe Devamsızlık Sayıları (Gün Bazlı) (Ortaöğretim)
Güncel İlçe Devamsızlık Sayıları (Gün Bazlı) (İlköğretim) (Neden Detaylı)
Güncel İlçe Devamsızlık Sayıları (Gün Bazlı) (Ortaöğretim) (Neden Detaylı)
Güncel İlçe Devamsızlık Sayıları (Gün Bazlı) (İlköğretim) (Özürlü-Özürsüz)
Güncel İlçe Devamsızlık Sayıları (Gün Bazlı) (Ortaöğretim) (Özürlü-Özürsüz)
İmam Hatip Okulları Aday Kayıt Öğrenci Sayıları
E-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler

e Okul, Okul Öncesi Kurum İşlemleri

Okul Öncesi Kurum İşlemleri

Okul Öncesi Eğitimde Kalite Standartları

Taslak Plan
Denetim Öncesi Taslak Plan
Denetim Sonrası Plan

Okul Öncesi Kurum İşlemleri

Okul Bilgileri
Personel Listesi
Personel Listesi (Fotoğraflı)
Okul Sütü Dağıtımı İzin Formu (Ek-3) Süt Dağıtım İzin Formu
Aday Kayıt
Kullanılmayan Okul Numaraları Listesi
Anasınıfı Aday Kayıt Listesi
E-Kayıt Öğrenci Listesi
Kesin Kayıt Kullanılmayan Okul Numaraları Listesi
E-Kayıt Öğrenci Listesi
Nakil Kabul İşlemi Kullanılmayan Okul Numaraları Listesi
Günlük Devamsızlık Girişi Öğrenci Devamsızlık Toplamları (Aktif Dönem)
Öğrenci Devamsızlık Ayrıntılı
Öğrenci Devamsızlık Tablosu
Gelişim Raporu Girişi Okul Öncesi Öğrenci Gelişim Raporu
Okul Öncesi Öğrenci Katılım Belgesi
Okul Öncesi Öğrenci Gelişim Raporu Verisi Olmayan Öğrenciler

Okul Öncesi Çocuk İşlemleri

Öğrenci Arama Sınıf Şube Öğrenci Sayıları (Kapalı Şubeler Dahil)

4-e Okul Haftalık Ders Programları 2013-2014

e Okul Haftalık Ders Programları 2013-2014
Meb e okul web uygulaması veya e okul sms uygulamasıyla velilere zamanında ve doğru bilgileri ulaştırmak istemektedir.2013-2014 eğitim ve öğretim yılı e-okul bilgi sitemine haftalık ders programlarının zamanında ve doğru bir şekilde e okula yüklenmesi ve bu bilgilerin velilere ve öğrencilere hatta öğretmenlere aktarılması çok önemlidir.
Haftalık Ders Programları e-Okul sisteminde güncel tutulmalı ve dönem içerisinde
yapılacak her değişiklik mutlaka sisteme yansıtılmalıdır. Yapılan değişiklikler gerek
Veli Bilgilendirme Sistemine gerekse SMS Bilgilendirme Sistemine yansıtılmaktadır.

3- e okul sınav tarihleri girişi 2013

e okul sınav tarihleri girişi 2013,MEb tarafından velilere ve öğrencilere sunulan sms bilgilendirme sisteminden velilere doğru ve zamanında bilgi akışı sağlayabilmek için okul yönetimleri veya öğretmenler sınav tarihlerini önceden e okul sistemine girerek gerekli işlemleri yapmalıdırlar.
Sınav giriş tarihleri e-Okula giriş anından itibaren en fazla 3 saat içerisinde SMS
olarak veliye gönderilmektedir. Bu sebeple öğretmenlerimizin Sınav tarihlerinin
planlamalarını önceden yapmaları ve sisteme yanlış tarih girmemeleri gerekmektedir.

1- E okul Devamsızlık Giriş İşlemleri

Okul yöneticileri ve öğretmenler e okul devamsızlık işlemlerini girerken aşağıdaki hususları dikkat etmesi gerekmektedir.

Özürsüz devamsızlık bilgisi e-Okul sistemine bilgi girişinden en fazla 1 saat
içerisinde abone olan kişinin cep telefonuna kısa mesaj olarak iletilmektedir.
Devamsızlık girişlerinin öğrencinin gün içerisinde devamsız sayıldığı andan itibaren
abone olup olunmadığına bakılmaksızın e-Okul sistemine girilmelidir.
a- Devamsızlık girişlerini ertesi gün veya geçmişe dönük toplu olarak
girilmesi durumunda birçok sıkıntılarla karşılaşılabileceğinden özellikle
abone olan kullanıcıların bilgilendirilmesi, öğrencilerimizin güvenliği ve
devamsızlık yapan öğrencinin eğitim-öğretimini aksatmaması adına
alınacak önlemlerin gecikmesi anlamına gelecektir.
b- Devamsızlığı girilen ve geçmişe dönük olarak üzerinde değişiklik yapılan

E Okul Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı tercih ve yerleştirme kılavuzu 2013

E Okul Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı tercih ve yerleştirme kılavuzu 2013

Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı tercih ve yerleştirme kılavuzu

2013 PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUK SINAVI PYBS TERCİH ve YERLEŞTİRME e- KILAVUZU

Bu kılavuz, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ile Bakanlık Makamı’ nın 17.12.2010 tarih, 25822 sayılı onayı ve eki “Merkezi Sistem Sınav Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

TERCİH işlemlerinin YAPILACAĞI YERLER

Tercih işlemi öğrenci tarafından bireysel olarak yapılabileceği gibi mezun olduğu ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.

DİKKAT:

E Okul'dan lise tercihi yapacak öğrencilere önemli açıklamalar


E Okul'dan lise tercihi yapacak öğrencilere önemli açıklamalar.
E okul sistemi üzernden veya meb gov.tr'den elektronik ortamda lise tercihi yapacak öğrenciler ile tercihini yazılı çıktı ile tercih listesini okul müdürlerine verecek öğrenciler aşağıdaki hususları iyi okumalılar.

OYP'ye göre yapılacak tercih ve yerleştirme işlemlerinde, geçmiş yıllara göre bazı farklı uygulamalar söz konusu olduğundan, okul müdürleri, veliler ve öğrencilere rehberlik eden diğer yetkililerin, http://oges.meb.gov.tr adresinde yayınlanan tercih ve yerleştirme e-kılavuzunu dikkatlice okumaları gerekmektedir.

Özellikle, Tercih Listesinin bir kez düzenleneceği, daha sonra ikinci bir tercih ve/veya düzeltme işlemi yapılmayacağı, tüm yerleştirme işlemlerinin bu tercihe göre yapılacağı dikkate alınarak tercihlerin özenle ve dikkatle yapılması gerekmektedir.

Buna göre yerleştirme işlemleri için dikkat edilecek hususlar;

E Okul Boş lise kontenjanlara Kayıt İşlemleri ve sonucu 2013

E Okul Boş lise kontenjanlara Kayıt İşlemleri ve sonucu 2013
E okul lise kesin kayıtlardan sonra meb tarafından yayınlanan boş kontenjanlara yedek kayıt işlemleri yapılacaktır.Meb Yerleştirme takvimine göre yedek kayıt dönemi şöyle yürüyecek

2013 MERKEZİ SİSTEMLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI
TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ
19 Ağustos 2013 (Saat 08:00)
29 Ağustos 2013 (Saat17:00)
Boş Kontenjanlara Yedek Listede Yer Alan Öğrencilerden Kayıt
Hakkı Kazananların İlanı ve Kayıt İşlemleri
 Yedek kayıt döneminde, boşalan kontenjanlar için yedek
listede yer alan sıradaki öğrenciye kayıt hakkı verilmesi
işlemi, 26 Ağustos 2013 saat 17:00’ye kadar sistem tarafından
otomatik olarak yapılacaktır. 19–26 Ağustos 2013 tarihleri
arasındaki yedek kayıt dönemi içerisinde yedek listeden
kayıt hakkı kazanan sıradaki öğrencilerin ilanı her gün saat
19:00 da açıklanacaktır.

E okul, 2013-2014 e kayıt işlemleri

E okul, 2013-2014 e kayıt işlemleri
Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl ilk defa e-okula girip sistem tarafından otomatik olarak yerleştirildi. 5. sınıfa başlayan öğrenciler ortaokul olarak belirlenen okullarda eğitimlerine devam etti 1. sınıfa başlayacak öğrenciler de ilkokul olarak belirlenen okullara sadece e-okul üzerinden kayıt yaptırdılar. E-Okul sistemi tarafından tüm öğrencilerin, adreslerinin bulunduğu en yakın ilköğretim okuluna kayıtları yapılacaktır. İnternet üzerinden e- okul kayıt yerine girerek okula başlayacak çocuğun T.C kimlik numarasını girerek öğreniliyor. e okul öğrenci kaydı sorgulama, e-okul öğrenci kayıt yeri öğrenme, çocuğumu hangi okula kaydedeceğim ? Gibi işlemleri yapabilirler.

3. E okul Kullanım Kılavuzu Modüllerin Kullanımı

3. MODÜLLERİN KULLANIMI
3.1 Kurum İşlemleri Modülü

Kurum İşlemleri Modülü, okul ve öğrenciye ait işlemleri yürütür ve denetler. Okula ait
bilgilerin girilmesi, okulun öğretim şeklinin belirlenmesi, Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin kaydının yapılması, şube eklenmesi, ücretli derse giren öğretmenlerin bilgilerinin girilmesi ve öğrenci fotoğraflarının eklenmesi bu modül kullanılarak yapılabilecek işlemlerdir. Kurum İşlemleri modülünün giriş sayfası aşağıda görüntülenmiştir.
Eğitim-Öğretim Dönemi: Ekranın sol tarafında bulunan e-okul Kurum İşlemleri başlığı altında olup işlem yaptığınız eğitim-öğretim dönemi buradan seçilmelidir. Programa her girişte otomatik olarak aktif dönemi getirecektir. Daha önceki dönemlerde yaptığınız işlemleri ve bilgileri görebilmek için bu açılır listeyi kullanarak dönem seçebilirsiniz.

3.1.1 Okul Bilgileri

Bu grupta, okula ait genel bilgilerin girilebileceği ve okulun öğretim şeklinin

HGS